• Digg deze pagina

Financiële dienst - Gemeentebelastingen en retributies

 


Opgelet! Voor informatie over de personenbelasting van het ministerie van Financiën dien je contact op te nemen met het ontvangkantoor op het telefoonnummer 0257 610 20 of via info.tax@minfin.fed.be.

 


 

Gemeentelijke activiteiten zijn er veelal op gericht om aan de noden van de plaatselijke bevolking tegemoet te komen. De inwoners helpen dan ook de uitgaven, die gepaard gaan met beleidsmaatregelen in hun voordeel, te financieren. Het heffen van gemeentebelastingen is hiervoor het aangewezen middel.

 

Er is een onderscheid tussen een gemeentebelasting en een retributie:

  • een gemeentebelasting is de bijdrage die de gemeentebestuurders eisen om de uitgaven verbonden aan de uitoefening van hun maatschappelijke taak te financieren
  • een retributie is de billijke vergoeding voor het gebruik maken van een door de gemeenteoverheid ingerichte dienst.

Een gemeentebelasting is dus een verplichte bijdrage, terwijl een retributie slechts verschuldigd is in de mate dat de burger het zelf wil.

 

Alleen de gemeenteraad is bevoegd om belastingen te heffen.


Overzicht belasting- en retributiereglementen

 

*GR xx.xx.xxxx = datum waarop het reglement is aangenomen, BK xx.xx.xxxx = datum waarop het reglement is bekendgemaakd

 

Opcentiemen of aanvullende belastingen op rijksbelastingen

 

Gemeentebelastingen

In te kohieren belastingen

Contante belastingen

Retributies

Extra nuttige informatie
Dienst gemeentebelastingen
Centrumlaan 100
Tel. 054 31 32 77
Fax 054 32 38 49
E-mail gemeentebelastingen@ninove.be
Gina De Cooman
Tel. 054 31 32 77
Fax 054 32 38 49
E-mail gemeentebelastingen@ninove.be
Fabeltasite Stadsfotografen Klachten en meldingen BEDRIJVEN in Ninove VERENIGINGEN in Ninove Ninove INFO Cultuurcentrum DE PLOMBLOM De BIB in Ninove Het OCMW in Ninove De POLITIE in Ninove Jeugdwebsite