• Digg deze pagina

Financiële dienst - Gemeentebelastingen en retributies

Overzicht belasting- en retributiereglementen

 

*GR xx.xx.xxxx = datum waarop het reglement is aangenomen, BK xx.xx.xxxx = datum waarop het reglement is bekendgemaakd

 

Opcentiemen of aanvullende belastingen op rijksbelastingen

 

Gemeentebelastingen

In te kohieren belastingen

Contante belastingen

Retributies

Extra nuttige informatie
Dienst gemeentebelastingen
Centrumlaan 100
Tel. 054 31 32 77
Fax 054 32 38 49
E-mail gemeentebelastingen@ninove.be
Gina De Cooman
Tel. 054 31 32 77
Fax 054 32 38 49
E-mail gemeentebelastingen@ninove.be
Fabeltasite Stadsfotografen Klachten en meldingen BEDRIJVEN in Ninove VERENIGINGEN in Ninove Ninove INFO Cultuurcentrum DE PLOMBLOM De BIB in Ninove Het OCMW in Ninove De POLITIE in Ninove Jeugdwebsite