• Digg deze pagina

Sociale premies

Geboorte- en adoptiepremie

Geboortepremie

 

Wat?

De geboortepremie wordt toegekend bij de geboorte van een kind waarvan de moeder op het tijdstip van de bevalling te Ninove gedomicilieerd is.


Als geboortepremie krijg je een geschenkbon ter waarde van 25 euro, te besteden bij de deelnemende Ninoofse handelaars, en 3 rollen huisvuilzakken.

 

Hoe aanvragen?


Wie buiten Ninove bevallen is, wordt bij de dienst bevolking, uitgenodigd om binnen de 6 maand na de geboorte van het kindje, aan het snelloket, de geschenkbon af te halen samen met 3 gratis rollen huisvuilzakken en het identiteitsbewijs.

  

Adoptiepremie

 

Wat?

De adoptiepremie wordt toegekend bij de adoptie van een kind wanneer de ouders in Ninove hun wettelijke verblijfplaats hebben.

Het moet om een zuivere adoptie gaan, met uitsluiting van de wettiging door adoptie van natuurlijke kinderen.

Als adoptiepremie krijg je een geschenkbon ter waarde van 25 euro, te besteden bij de deelnemende Ninoofse handelaars.

 

Hoe aanvragen?


Richt je aanvraag aan het stadsbestuur, uiterlijk 6 maanden na de registratie van de adoptie op de dienst bevolking.

terug naar boven

Gemeentelijke mantelzorgpremie

Een mantelzorgpremie wordt toegekend aan personen die bij hen thuis inwonend een zorgbehoevende persoon verzorgen (mantelzorger). Meer info lees je in het reglement. Een mantelzorgpremie aanvragen doe je via het aanvraagformulier.

 

terug naar boven

Huwelijksjubilarissen

Aan de huwelijksjubilarissen van groot Ninove wordt een etentje met muzikaal optreden aangeboden. Dit etentje wordt 2 x per jaar georganiseerd. Als het echtpaar niet deelneemt aan het etentje, krijgt het een stedelijke geschenkbon ter waarde van 50 euro.

 

Op de huwelijksverjaardag krijgt elk echtpaar een bloemstuk.

terug naar boven
Extra nuttige informatie
Dienst sociale zaken
Centrumlaan 100
Tel. 054 31 32 45
Fax 054 32 38 49
E-mail sociale.zaken@ninove.be
Dienst bevolking
Centrumlaan 100
Tel. 054 31 32 59
Fax 054 32 38 49
E-mail bevolking@ninove.be
Fabeltasite Stadsfotografen Klachten en meldingen BEDRIJVEN in Ninove VERENIGINGEN in Ninove Ninove INFO Cultuurcentrum DE PLOMBLOM De BIB in Ninove Het OCMW in Ninove De POLITIE in Ninove Jeugdwebsite