• Digg deze pagina

Kinderopvang en kinderzorg

Kinderopvang

Naast de stedelijke initiatieven voor kinderopvang zoals de IBO 't Kadeeken, de speelpleinwerking en sportkampen tijdens de vakanties, bestaan er nog tal van andere initiatieven voor kinderopvang.

 

Alle informatie over kinderopvang (kinderen van 0 tot 14 jaar) in Ninove en het aantal beschikbare plaatsen per opvangvoorziening vind je op www.kinderopvangwijzer.be/meldpunt/Ninove of via www.kindengezin.be

 

De dienst sociale zaken heeft ook een folder uitgebracht, waarin de gegevens staan van alle gezins- en groepsopvangvoorzieningen in groot Ninove.

 

Subsidiereglement voorschoolse kinderopvang

Op de Ninoofse gemeenteraad van donderdag 11 september 2014 werd het subsidiereglement voor kinderopvanginitiatieven voor baby's en peuters goedgekeurd.

 

Om in aanmerking te komen dien je bij het college van burgemeester en schepenen jaarlijks een aanvraag in te dienen via de daartoe bestemde aanvraagformulieren.

Zowel het reglement als de aanvraagformulieren locatiepremie gezinsopvang, locatiepremie groepsopvang, anciënniteitsbonus zijn te verkrijgen bij de dienst sociale zaken van de stad Ninove, Centrumlaan 100, 9400 Ninove.

 

Voor het werkingsjaar 2013 kan je de aanvraag van de locatiepremie en de anciënniteitspremie uiterlijk 31 oktober 2014 toesturen aan stadsbestuur Ninove, College van burgemeester en schepenen, Centrumlaan 100, 9400 Ninove.

 

Vanaf volgend jaar moet je de premieaanvraag voor het vorige werkingsjaar telkens vóór 31 maart opsturen naar stadsbestuur Ninove, College van burgemeester en schepenen, Centrumlaan 100, 9400 Ninove

Meer informatie kan je krijgen bij de dienst sociale zaken: 054 31 32 45 of sociale.zaken@ninove.be .

 

Kinderzorg

 • Regiohuis Kind en Gezin
  Aalstersesteenweg 39 bus 7, 9400 Ninove
  Tel. 078 150 100 (van 8 uur tot 20 uur), www.kindengezin.be
  Een regiohuis is het centrale punt van de dienstverlening van Kind en Gezin in jouw streek.
  Het regioteam ondersteunt je zo goed mogelijk om je kind de beste kansen te geven.
 • Consultatiebureau voor het jonge kind
  Geraardsbergsestraat 117, 9400 Ninove.
  (Enkel na telefonische afspraak via de Kind en Gezin-lijn: 078 150 100)

Extra nuttige informatie
IBO 't Kadeeken
Parklaan 13A
Tel. 054 34 23 02
E-mail ibo@ninove.be
Dienst sociale zaken
Centrumlaan 100
Tel. 054 31 32 45
Fax 054 32 38 49
E-mail sociale.zaken@ninove.be
Marianne Van Moeseke
Tel. 054 34 23 02
E-mail ibo@ninove.be
Silvie Decat
coördinator sociale zaken
Tel. 054 31 32 45
E-mail silvie.decat@ninove.be
Claudia Leonardo
E-mail Claudia.Leonardo@ninove.be
Klachten en meldingen BEDRIJVEN in Ninove VERENIGINGEN in Ninove Ninove INFO Cultuurcentrum DE PLOMBLOM De BIB in Ninove Het OCMW in Ninove De POLITIE in Ninove Jeugdwebsite