• Digg deze pagina

Werkwinkel

Waarvoor kan je  terecht in de werkwinkel?

VDAB

Tel. 054 31 76 80

Werkgevers

 • inschrijving als werkzoekende via consulent of via zelfinschrijvingspc
 • inschrijving van werknemers die op zoek zijn naar een andere job

Werkzoekenden

 • inschrijving als werkzoekende via consulent of via zelfinschrijvingspc
 • inschrijving van werknemers die op zoek zijn naar een andere job
 • verspreiden van je cv bij de werkgevers via KISS (Kandidaten Informatie Selectie-Systeem)
 • raadplegen van vacatures via WIS-palen (Werk Informatie Systeem) en via de zelfinschrijvingspc's
 • raadplegen van opleidingen aangeboden door VDAB of andere organisatie
 • begeleiding van werkzoekende zowel op eigen vraag als verplichte begeleiding
 • ...

PWA/RVA

Tel. 054 31 76 84 - fax 054 31 76 99

 • inschrijving van werkzoekenden en gebruikers voor PWA-activiteiten (thuishulp voor privépersonen, onderhoud grafzerken, beperkte hulp voor verenigingen, onderwijsinstellingen en lokale overheden en land-en tuinbouwsector
 • informeren van werkzoekenden over de RVA-reglementering, PWA-reglementering en tijdskrediet
 • afleveren van blanco RVA-attesten m.b.t. tewerkstellingsmaatregelen loopbaanonderbreking en tijdskrediet
 • informeren van werkgevers in verband met de federale tewerkstellingsmaatregelen o.a. ACTIVA, startbaan...
 • zie ook www.rva.be
 • erkende dienstencheques-onderneming: elke privépersoon die in België gedomicilieerd is, kan huishoudelijke activiteiten (poetsen, strijken, wassen, klein verstelwerk, bereiden van maaltiden) laten uitvoeren aan een voordelig tarief. Zie ook www.rva-dienstencheques.be.

OCMW

Tel tewerkstellingsbegeleidster 054 31 76 90 

 • begeleiding op het vlak van tewerkstelling of opleiding

Stad Ninove 

Sociale dienst, tel. 054 31 32 33 45

 • De lokale werkwinkel wordt beheerd door een forum samengesteld uit vertegenwoordigers van de partners, vertegenwoordigers uit werknemers- en werkgeverszijde, een vertegenwoordiger uit het STC (subregionaal tewerkstellingscomité). De schepen van sociale zaken van de stad Ninove is voorzitter van het forum lokale werkwinkel.
 • secretariaat wordt verzorgd door de dienst Sociale Zaken
 • ...

Contact

Werkwinkel
Centrumlaan 98
9400 Ninove
tel. 054 31 76 80
fax 054 31 76 98
Website www.werkwinkel.be

Openingsuren

 • VDAB: maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur tot 12 uur. Op de andere dagen op afspraak. Via de servicelijn (0800 30 700) blijft de VDAB voltijds ter beschikking van de werkzoekenden
 • PWA: elke voormiddag van 8.30 tot 12 uur en op donderdagnamiddag ook van 16 uur tot 18.30 uur