Gratis huisvuilzakken voor mensen met specifieke gezondheidsproblemen

Mensen met specifieke gezondheidsproblemen hebben jaarlijks recht op 1 gratis rol huisvuilzakken. Zij moeten op 1 januari van het aanvraagjaar gedomicilieerd zijn in Ninove en komen in aanmerking als zij:

  • thuis verblijven en lijden aan blijvende incontinentie (of)
  • thuis aan dialyse doen (of)
  • thuis verblijven als stomapatiënt (of)
  • thuis verblijven met gelijkaardige aandoeningen

De aanvraag gebeurt bij de dienst leefmilieu via een aanvraagformulier dat gedeeltelijk door de behandelende arts moet worden ingevuld. De huisvuilzakken worden ook bij de dienst leefmilieu afgehaald.


Contact informatie